ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၄) ရက်နေ့မှ မေလ (၁၈) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော “Quality Assurance through Results Based Monitoring and Evaluation” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့ခြင်း

32967689_1957235157644525_8095669484993380352_n

ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၄) ရက်နေ့မှ မေလ (၁၈)  ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော “Quality Assurance through Results Based

More…

၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပညာရေးကဏ္ဍခွဲအလိုက် ဦးစီးဌာနများ ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (Annual Performance Review- APR) ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

0000 IMG_3356

  ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပညာရေးကဏ္ဍခွဲအလိုက် ဦးစီးဌာနများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (Annual Performance Review- APR) ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲကို ၂၁.၈.၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ

More…

မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးအရည်အသွေးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် (My-EQIP) တွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

IMG_3239

    မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး အရည်အသွေးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် (My-EQIP) ၏ လေ့လာဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ပင်မအဖွဲ့ (M&E Core Team) တွင် ဦးစီးဌာနအလိုက် M&E Plan ရေးဆွဲခြင်း၊

More…

လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း (Monitoring and Evaluation) ကို စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း

IMG_2917

    ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း (Monitoring and Evaluation) စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) မှ အရာထမ်း၊

More…