ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၄) ရက်နေ့မှ မေလ (၁၈) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော “Quality Assurance through Results Based Monitoring and Evaluation” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့ခြင်း32967689_1957235157644525_8095669484993380352_n

32967689_1957235157644525_8095669484993380352_n

ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၄) ရက်နေ့မှ မေလ (၁၈)  ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော “Quality Assurance through Results Based Monitoring and Evaluation” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် M&E Core Team အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) မှ (၂)ဦး၊ လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (သုတေသန) မှ(၂)ဦး၊ ပညာရေးသုတေသန၊စီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ(၂)ဦး၊ နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ (၃)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါ သည်။Bookmark the permalink.

Comments are closed.