လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) သည် ဆဋ္ဌမတန်း Grade (6) သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့်သင်တန်းအားလေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း။IMG_9052

IMG_9079IMG_9080IMG_9068IMG_9043
ရန်ကုန်မြို့၊ ထောက်ကြန့် အုပ်ချုပ်မှုသင်တန်းကျောင်းတွင် (၇-၁-၂၀၁၉) မှ (၁၁-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဆဋ္ဌမတန်း Grade (6) သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့်သင်တန်းအား လေ့လာဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး)၊ ပညာရေးသုတေသနစီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန တို့ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့သောအဖွဲ့ဝင်များသည် မြန့်မာပညာရေးအရည်အသွေးမြင့်မားရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (My-EQIP)၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် (၁၀-၁-၂၀၁၉) မှ (၁၁-၁-၂၀၁၉)ရက်ထိ ၂ရက်လေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။Bookmark the permalink.

Comments are closed.