လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) သည် တတိယတန်း Grade (3) သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့်သင်တန်းအားလေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း။ရန်ကုန်မြို့၊ ထောက်ကြန့် အုပ်ချုပ်မှုသင်တန်းကျောင်းတွင် (၂၁-၁-၂၀၁၉) မှ (၂၅-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဆဋ္ဌမတန်း Grade (3) သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့်သင်တန်းအား လေ့လာဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး)၊ဆရာအတတ်ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာန တို့ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့သော အဖွဲ့ဝင်များသည် မြန့်မာပညာရေးအရည်အသွေးမြင့်မားရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (My-EQIP)၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် (၂၄-၁-၂၀၁၉) မှ (၂၅-၁-၂၀၁၉)ရက်ထိ ၂ရက်လေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။IMG_9141IMG_9153IMG_9144IMG_9145Bookmark the permalink.

Comments are closed.