လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) သည် တတိယတန်း Grade (3) သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့်သင်တန်းအားလေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း။IMG_9203

ရန်ကုန်မြို့၊ ထောက်ကြန့် အုပ်ချုပ်မှုသင်တန်းကျောင်းတွင် (၄-၂-၂၀၁၉) မှ (၈-၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော တတိယတန်း Grade (3) သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့်သင်တန်းအား လေ့လာဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး)၊ ပညာရေးသုတေသနစီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ဆရာအတတ် ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနတို့ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့သော အဖွဲ့ဝင်များသည် မြန့်မာပညာရေး အရည်အသွေး မြင့်မားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (My-EQIP)၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် (၄-၂-၂၀၁၉) မှ (၈-၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိ ၅ရက်လေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။IMG_9213IMG_9212IMG_9208IMG_9209IMG_9203IMG_9204IMG_9205IMG_9202IMG_9201IMG_9206Bookmark the permalink.

Comments are closed.