လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး)သည် Grade-4 သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ (ပထမအကြိမ်) နှင့် (ဒုတိယအကြိမ်)သင်တန်းများ အားလေ့လာဆန်းစစ်မှုပြုလုပ် ခဲ့ခြင်း။IMG_20200121_105703

ရန်ကုန်မြို့၊ ထောက်ကြန့် အုပ်ချုပ်မှုသင်တန်းကျောင်းတွင် (၁၄-၁-၂၀၂၀) မှ (၂၂-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Grade- 4 သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့်သင်တန်း (ပထမအကြိမ်) အား လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) မှအဖွဲ့ဝင်များသည် မြန့်မာပညာရေး အရည်အသွေးမြင့်မားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (My-EQIP)၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် (၂၀-၁-၂၀၂၀) မှ (၂၁-၁-၂၀၂၀)ရက်ထိ ၂ရက်လေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး (၂၇-၁-၂၀၂၀) မှ (၆-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Grade – 4 သင်ရိုးသစ်ဗဟိုအဆင့်သင်တန်း (ဒုတိယအကြိမ်) အားလေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) မှအဖွဲ့ဝင်များသည် မြန့်မာပညာရေး အရည်အသွေးမြင့်မားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (My-EQIP)၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် (၃-၂-၂၀၂၀) မှ (၄-၂-၂၀၂၀)ရက်ထိ ၂ရက်လေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။IMG_3704IMG_20200121_105703 IMG_3675IMG_20200203_143648IMG_20200204_090631IMG_3782IMG_3784IMG_20200203_164704IMG_3765IMG_20200121_121522IMG_3721

rbtBookmark the permalink.

Comments are closed.