လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) သည် Grade-7 သင်ရိုးသစ်ဦးဆောင်ပို့ချသူ များဆိုင်ရာသင်တန်းအားလေ့လာဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း။IMG_3560

ရန်ကုန်မြို့၊ ထောက်ကြန့် အုပ်ချုပ်မှုသင်တန်းကျောင်းတွင် (၂၃-၁၂-၂၀၁၉) မှ (၁၂-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Grade-7 သင်ရိုးသစ် ဦးဆောင်ပို့ချသူများဆိုင်ရာ သင်တန်း /ဆွေးနွေးပွဲအား လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး)၊ ပညာရေးသုတေသန စီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဆရာအတတ်ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနတို့ပူးပေါင်း ပါဝင် သောအဖွဲ့ဝင်များသည် မြန့်မာပညာရေးအရည်အသွေးမြင့်မားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (My-EQIP)၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် (၇-၁-၂၀၂၀) မှ (၈-၁-၂၀၂၀)ရက်ထိ ၂ ရက် လေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။IMG_20200107_100956IMG_20200108_091337IMG_20200107_130844IMG_3580IMG_20200107_122507unnamedIMG_20200108_123827

rbt

rbt

IMG_20200107_115811IMG_20200107_115939IMG_20200107_124507IMG_20200108_091021

 Bookmark the permalink.

Comments are closed.